Mujeres en Ficod

Las mujeres que participan en el FICOD respresentan un 15% de (la cifra exacta es de 28 mujeres de los 185 relatores, entre debates, seminarios y mesas redondas). Entre los que destaca la especificidad de dos debates dedicados a las mujeres y las TIC. La presencia de las mujeres en el ámbito de la tecnología…

Dues són les integrants de La Minimedia, Mar Bassols: realitzadora audiovisual, i càmera que està físicament present i Núria París, gestora de projectes web i multimèdia, especializada en la creació d’interfícies per visualitzar la producció audiovisual, a l’altra banda de la pantalla, a Berlín. Minimedia és també l’empresa en qui Femitic ha dipositat la confiança…