Buscar

NETWORKING

Twitter Facebook LinkedIn Google Plus Tuenti Flickr
Youtube Delicious Slideshare DEX para Android DEX para Apple FavoritsSi vols publicitar-te en aquesta pàgina, fes clic aquí

Multimedia

Perquè us sigui més fàcil de compartir, comparar, escollir ... us deixem aquí tots els vídeos en un sol post, de cadascuna de les taules en què es van desenvolupar les Quartes Jornades de Dones liderant les TIC el 15 de novembre passat

Recull de Videos WomanLiderTIC 2018

Canal Dones en Xarxa

Banners

Clínica de reproducció assistida BcnIVF
Dones emprenedores i professionals
Jornades Internacionls de dones liderant les TIC
Tarifes de Publicitat
Ni + ni - = s
Catàleg d'activitats de Dones en Xarxa
Webs Locals

Agenda [+]

Avui és: 13-12-2018
>
<
Desembre'18
llmamejovessum
2627282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Política

Sara Berbel: "La racionalització dels horaris significa que les persones puguin equilibrar els diferents temps de vida en igualtat d’oportunitats"

dilluns 1 de desembre de 2008

Sara Berbel: "La racionalització dels horaris significa que les persones puguin equilibrar els diferents temps de vida en igualtat d'oportunitats"

Per què la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball que vostè lidera ha considerat important col.laborar en el Congrés per a la racionalització dels horaris celebrat a Tarragona la setmana passada?

Des de la Direcció General es va valorar aquest Congrés com un espai idoni per fer visibles i públiques totes les contradiccions i les dificultats que comporta l’actual organització horària de la nostra societat. Durant el congrés hem pogut escoltar una gran diversitat d’opinions i de perfils socials entre els quals hi ha hagut agents econòmics i socials, persones expertes, professionals de diferents àmbits, etc., que han mostrat, des de la seva experiència i coneixements, les conseqüències de l’actual organització social del temps. És important que existeixin espais com aquest perquè els diversos agents entenguin que no estem parlant d’un problema aïllat que repercuteix a les dones, sinó d’una realitat global que afecta el conjunt de la societat. Els usos del temps incideixen en la societat en el seu conjunt i en la vida quotidiana de les persones, però també en l’economia, les empreses, les institucions, etc. És, per tant, un problema que requereix del compromís i la implicació de tots els agents per a què les diferents polítiques que es dissenyin no acabin esdevenint solucions parcials amb poca força per canviar el model horari vigent. D’altra banda, tenint en compte que un dels objectius s’adreça a afavorir un canvi cultural i de valors vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, creiem que es necessari garantir la introducció de la perspectiva de gènere al parlar de racionalització dels horaris. El predomini encara vigent de la lògica productiva basada en la presència i la disponibilitat, discrimina les dones en el mercat de treball, entre altres raons, perquè dificulta el repartiment igualitari del temps de treball entre dones i homes. Les dones són les que acumulen més hores de feina si el còmput total es fa tenint en compte la càrrega total de treball, és a dir, el treball productiu i el de manteniment de la vida quotidiana. En aquest sentit, la racionalització dels horaris significa que les persones puguin compaginar i equilibrar els diferents temps de vida en igualtat d’oportunitats.

Vostè sovint comenta que l’actual organització horària perjudica les dones. Quins són els motius i com es pot prevenir?

L’actual organització horària, heretada del període de la industrialització, es basa tant en la disponibilitat absoluta i el presentisme laboral, com en la necessitat que hi hagi una persona que atengui a les responsabilitats de la llar i de cura de les persones, paper, aquest últim, que li ha estat assignat i exercit tradicionalment per les dones. Actualment, tant homes com dones estan presents en el mercat de treball, però no passa el mateix dins les llars. Aquesta falta de corresponsabilitat, juntament amb l’actual organització d’horaris, condicionen la presència, permanència i promoció de les dones en l’àmbit laboral. Molt sovint, s’ha entès la conciliació com a mesura que permet compaginar els diferents treballs que fan les dones, sense tenir en compte ni la necessitat de temps personal, ni l’impacte d’aquesta compactació d’horaris en la salut, la formació, el treball o la qualitat de vida de les dones. Tampoc s’han qüestionat massa l’absència dels homes en les tasques de manteniment de la vida quotidiana i com aquesta absència perjudica a les dones. En aquest sentit, la Llei d’Igualtat ha suposat un gran avenç en aquesta direcció perquè reconeix la conciliació com a dret de totes les persones treballadores i proposa la corresponsabilitat com l’estratègia que ha de facilitar l’exercici d’aquest dret. Tanmateix la promulgació de la Llei no garanteix la igualtat, al menys de manera immediata, i cal recolzar-la amb polítiques i accions d’igualtat específiques, com les que estem impulsant des de la Direcció General.

El canvi cultural a les empreses sembla decisiu. Quines són les mesures que solen aplicar les empreses en relació a la conciliació de la vida personal i laboral?

Els diversos estudis existents sobre les mesures de conciliació de la vida personal i laboral que s’estan duen a terme, revelen que les més freqüents giren entorn la flexibilitat horària, essent aquí la flexibilitat a l’inici i al final de la jornada la mesura més utilitzada. Dins del que s’entén com a mesures de flexibilitat també són importants altres com la distribució “personalitzada” d’hores al llarg de la setmana o l’elecció i intercanvi de torns. També hi ha hagut un increment dels permisos i una major facilitat per a accedir a aquests i, fins i tot, en alguns casos es parla de bancs del temps dins de l’organització i de pactes del temps amb acords específics entre l’empresa i les persones treballadores. Una altra de les mesures que comença a implantar-se en alguns sectors és el teletreball que, a través de les noves tecnologies, permet compaginar el treball presencial amb el treball a distància. La reducció de temps en la pausa del migdia, el treball per torns i la compactació de l’horari, són altres mesures molts aplicades. És important destacar que dins del marc de la gestió ètica, cada vegada més empreses realitzen activitats de responsabilitat social amb el seu entorn i dins de les mateixes organitzacions; i aquí s’inclouen determinades actuacions de gestió del temps que afavoreixen la igualtat d’oportunitats de les treballadores i els treballadors.


Quines actuacions està desenvolupant la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball per avançar en noves organitzacions del temps?

La promoció de noves organitzacions del temps que permetin equilibrar els diferents temps de vida de les persones, és un dels objectius prioritaris de la Direcció General. Aquest tema és important perquè la manca de conciliació constitueix una de les principals causes de desigualtat de les dones en el mercat de treball, però també perquè una adequada gestió del temps millora la qualitat del treball i incrementa la productivitat de les empreses. Cal avançar, doncs, en el canvi d’horaris i dels sistemes d’organització del temps i des de la Direcció General estem realitzant diverses actuacions en les que considerem indispensable la implicació i la col.laboració de tots els agents socials i econòmics. Portem a terme accions de sensibilització i formació, però també desenvolupem projectes que contemplen el debat i la reflexió o l’execució de proves pilot per a donar resposta a diferents situacions i necessitats i després poder generalitzar-les.

Pot posar alguns exemples?

La creació del Fòrum Català de Persones Expertes per a un Repartiment Igualitari del Temps de Treball , amb la finalitat de generar un espai de debat social en el que persones expertes de Catalunya, Espanya i la Comunitat Europea i agents socials i econòmics diversos aportessin elements per avançar en l’ànalisi dels usos del temps i la concreció de mesures destinades a promoure una nova organització del temps de treball. El Fòrum es va plantejar com un procés participatiu, del que van sorgir 125 propostes generals de gestió i organització del temps. D’aquestes propostes es va arribar a un consens al voltant de les mesures relacionades amb l’àmbit laboral, que s’han concretat en 10 recomanacions que la Direcció General te en compte a l’hora de dissenyar i implementar noves actuacions. A més, amb la finalitat de complementar aquestes aportacions, el Departament de Treball ha organitzat, juntament amb l’ Associació ARHOE , el III Congrés Nacional per a Racionalitzar els Horaris Espanyols que s’ha portat a terme a Tarragona aquest mes de novembre. L’objectiu central consistia en sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat d’incorporar canvis estructurals en l’organització del temps per tal de reduir les desigualtats de gènere i afavorir un repartiment equitatiu de la càrrega total de temps de treball entre dones i homes. En la mateixa línia de treball, vam dissenyar, editar i distribuir entre les empreses catalanes el material Les 6 “C” de la conciliació, un sistema per ajudar-les a promoure la conciliació. Aquest és un mètode de gestió del temps a l’empresa, que serveix de suport a l’hora d’elaborar projectes de conciliació ajustats a les necessitats de cada organització. D’altra banda, el Departament de Treball ofereix ajudes a les empreses a partir d’una convocatòria de subvencions de la Direcció de Relacions Laborals amb la finalitat de donar suport en l’elaboració d’un Pla d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit empresarial i per a promoure la incorporació de la figura de l’Agent d’Igualtat. Des del propi Departament de Treball s’ofereix a les empreses que s’acullen a aquests ajuts, assessorament, formació i seguiment del procés d’implantació dels plans d’igualtat. Aquests plans d’igualtat contemplen entre les seves línies estratègiques la ordenació del temps de treball per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral. I per acabar, per al 2009, i seguint les recomanacions del Fòrum del Temps, portarem a terme un projecte pilot a dos polígons industrials del Vallès, mitjançant el que posarem a l’abast de l’empreses participants un conjunt d’actuacions i recursos per a facilitar-los-hi la implantació de mesures de conciliació i de noves organitzacions del temps en les seves organitzacions. Amb aquesta prova pilot volem demostrar que el canvi és possible i que, a més, és beneficiós per a tothom, per a les persones treballadores i per a les empreses.

En col.laboració amb: