La pobresa impedeix a les nenes l’exercici ple del dret a l’educació

Les conseqüències de l’analfabetisme porta a l’augment pobresa, a l’exclusió, a tenir menys oportunitats en la vida ia un menor accés als serveis bàsics. L’educació i la capacitació de les dones és reconeguda com una de les estratègies per acabar amb les desigualtats i la discriminació. Les dones alfabetitzades promouen transformacions personals i socials. Incrementen…